Velkommen til Østrup Vindmøllelaug I/S

Jammerbugt Kommune har i forbindelse med Helhedsplan 13 vedtaget, at arbejde på at få opstillet vindmøller på området syd for Østrup. Projektet består af 6 stk. vindmøller af typen Vestas V112 med en totalhøjde på 150 meter.
Der er gode vindforhold i området, og vindmøllerne vil kunne producere strøm svarende til ca. 17.000 husstandes årlige el-forbrug, og vil således biddrage til at fortrænge store mængder CO2 samt andre skadelige stoffer. Faktisk vil dette projekt spare CO2 svarende til udledningen af 220.000 bilers årlige udledning af CO2. 

Der er i forbindelse med vindmølleprojektet lavet flere forskellige tiltag, som skal sikre, at lokalområdet i høj grad bliver en del af projektet. Blandt andet kan nævnes at samtlige naboer inden for 1,5 km til nærmeste vindmølle vil kunne købe andele til halv pris af kostpris. Samtidig vil et samarbejde med det lokale erhvervs- og foreningsliv, skoler og institutioner være med til at sikre, at projektet vil kunne biddrage positivt til den fortsatte udvikling i lokalsamfundet samt resten af kommunen. 

Vi ønsker et bredt lokalt ejerskab i vindmøllelauget, og vi håber at rigtig mange vil være en del af den kommende udvikling og støtte op omkring dette grønne tiltag, som vil være med til at skubbe udviklingen i den rigtige retning.....For hvad er alternativet?

Læs mere om projektet her

Eller læs om de udvidede ordninger vi har tilknyttet til lige netop dette projektet. 

HalvprisandeleVindmøllerne støtter lokalt